Παραγγείλτε πριν τα μεσάνυχτα της 14ης Δεκεμβρίου για παράδοση μέχρι την 24η Δεκεμβρίου.
COVID-19: We are making every effort to produce and ship your orders as quickly as possible. Strict hygienic measures have been taken to ensure that everything runs smoothly, however delivery times may be longer. Thank you for your understanding. Take care of yourself and others. Foto.com
Εγγύηση Ποιότητας

Στο Fotocom, η ποιότητα είναι η προτεραιότητα μας.

Τα βήματα μας κατά τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους είναι προσαρμοσμένα στο κάθε τύπο προϊόντος για εγγυημένη ικανοποίηση του πελάτη.

Η συνεπής δέσμευση της διεύθυνσης και του προσωπικού για ποιότητα είναι δυνατή χάρη :

  • η δυναμική κουλτούρα Ποιότητας της επιχείρησης,
  • τακτικοί ποιοτικοί έλεγχοι των εργαλείων καθώς και των διεργασιών και υπηρεσιών,
  • συστηματική και προγραμματισμένη επιθεώρηση από την Ομάδα Ποιοτικού Ελέγχου και το προσωπικό παραγωγής,
  • συνεχείς βελτιώσεις της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Στόχος μας είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.