Ρυθμίστε την φωτογραφική σας μηχανή στη μέγιστη επιλογή ανάλυσης καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί η τελική ποιότητα του εκτυπωτικού αποτελέσματος. Τα Fujifilm Minilabs μας εκτυπώνουν σε 300 dpi (κουκκίδες ανά ίντσα). Το κριτήριο ποιότητας μας βασίζεται στα 150 dpi.

Μέγεθος Βέλτιστη ποιότηταΒέλτιστη ποιότητα ΕπαρκήςΕπαρκής ΟριακήΟριακή ΑνεπαρκήςΑνεπαρκής
9 x 13 cm Πάνω
526 x 750 pixels
Από 526 x 750 pixels
σε 438 x 625 pixels
Από 438 x 625 pixels
σε 350 x 500 pixels
Κάτω
350 x 500 pixels
10 x 13 cm Πάνω
561 x 750 pixels
Από 561 x 750 pixels
σε 468 x 625 pixels
Από 468 x 625 pixels
σε 374 x 500 pixels
Κάτω
374 x 500 pixels
10 x 15 cm Πάνω
602 x 898 pixels
Από 602 x 898 pixels
σε 502 x 748 pixels
Από 502 x 748 pixels
σε 402 x 598 pixels
Κάτω
402 x 598 pixels
11 x 15 cm Πάνω
656 x 898 pixels
Από 656 x 898 pixels
σε 546 x 748 pixels
Από 546 x 748 pixels
σε 437 x 598 pixels
Κάτω
437 x 598 pixels
13 x 13 cm Πάνω
750 x 750 pixels
Από 750 x 750 pixels
σε 625 x 625 pixels
Από 625 x 625 pixels
σε 500 x 500 pixels
Κάτω
500 x 500 pixels
15 x 15 cm Πάνω
898 x 898 pixels
Από 898 x 898 pixels
σε 748 x 748 pixels
Από 748 x 748 pixels
σε 598 x 598 pixels
Κάτω
598 x 598 pixels
13 x 17 cm Πάνω
750 x 998 pixels
Από 750 x 998 pixels
σε 625 x 832 pixels
Από 625 x 832 pixels
σε 500 x 665 pixels
Κάτω
500 x 665 pixels
13 x 18 cm Πάνω
750 x 1051 pixels
Από 750 x 1051 pixels
σε 625 x 876 pixels
Από 625 x 876 pixels
σε 500 x 701 pixels
Κάτω
500 x 701 pixels
13 x 19 cm Πάνω
750 x 1122 pixels
Από 750 x 1122 pixels
σε 625 x 935 pixels
Από 625 x 935 pixels
σε 500 x 748 pixels
Κάτω
500 x 748 pixels
15 x 20 cm Πάνω
898 x 1199 pixels
Από 898 x 1199 pixels
σε 748 x 999 pixels
Από 748 x 999 pixels
σε 598 x 799 pixels
Κάτω
598 x 799 pixels
15 x 21 cm Πάνω
898 x 1276 pixels
Από 898 x 1276 pixels
σε 748 x 1063 pixels
Από 748 x 1063 pixels
σε 598 x 850 pixels
Κάτω
598 x 850 pixels
20 x 20 cm Πάνω
1199 x 1199 pixels
Από 1199 x 1199 pixels
σε 999 x 999 pixels
Από 999 x 999 pixels
σε 799 x 799 pixels
Κάτω
799 x 799 pixels
20 x 25 cm Πάνω
1199 x 1500 pixels
Από 1199 x 1500 pixels
σε 999 x 1250 pixels
Από 999 x 1250 pixels
σε 799 x 1000 pixels
Κάτω
799 x 1000 pixels
20 x 27 cm Πάνω
1199 x 1594 pixels
Από 1199 x 1594 pixels
σε 999 x 1329 pixels
Από 999 x 1329 pixels
σε 799 x 1063 pixels
Κάτω
799 x 1063 pixels
20 x 30 cm Πάνω
1199 x 1801 pixels
Από 1199 x 1801 pixels
σε 999 x 1501 pixels
Από 999 x 1501 pixels
σε 799 x 1201 pixels
Κάτω
799 x 1201 pixels
Μέγεθος ταυτότητας Πάνω
207 x 266 pixels
Από 207 x 266 pixels
σε 172 x 221 pixels
Από 172 x 221 pixels
σε 138 x 177 pixels
Κάτω
138 x 177 pixels