Παραγγείλτε πριν τα μεσάνυχτα της 14ης Δεκεμβρίου για παράδοση μέχρι την 24η Δεκεμβρίου.

Βοήθεια - Μεταφορά των φωτογραφιών σας

1. Επιλογή μίας εικόνας

Κάντε κλικ πάνω σε μία εικόνα κι έπειτα στο "άνοιγμα"

Λίστα
Διάταξη Μωσαϊκό

2. Επιλογή ομάδας εικόνων : έχετε 2 επιλογές

2.1_ Επιλογή με SHIFT

Κάντε κλικ στην πρώτη εικόνα. Ύστερα πατήστε "shift" και κρατώντας το πατημένο, πηγαίνετε στην τελευταία εικόνα που θέλετε να επιλέξετε και κάντε πάλι κλικ. Όλες οι ενδιάμεσες εικόνες έχουν επιλεγεί. Κανονικά πρέπει θα εμφανίζονται τονισμένες με μπλε χρώμα. Τέλος, πατήστε "Άνοιγμα".

Λίστα
dveloppement photo digitale
Διάταξη Μωσαϊκό
dvelopper photos

impression photo impression photos

2.2_ Επιλογή με το ποντίκι

Πηγαίντε με το ποντίκι σας στην λευκή περιοχή κοντά στην αρχή της επιλογής σας και κάντε αριστερό κλικ πάνω της. Κρατώντας το κουμπί πατημένο, περάστε το ποντίκι πάνω από τις φωτογραφίες που θέλετε να μεταφέρετε. Αυτές θα επιλέγονται καθώς θα προχωρείτε. Όταν όλες οι φωτογραφίες που επιθυμείτε επιλεχθούν με μπλε χρώμα, κάντε κλικ στο κουμπί "Άνοιγμα".

Λίστα
impression numrique
labo photo numriqueΔιάταξη Μωσαϊκόs

3. Επιλέξτε έναν ολόκληρο φάκελο με εικόνες :

Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε εικόνα μέσα στο φάκελο. Στη συνέχεια, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκρα "Ctrl" και "Α". Όλες οι εικόνες μέσα στο φάκελο θα εμφανιστούν επιλεγμένες με μπλε χρώμα. Πατήστε "Άνοιγμα".

Λίστα
laboratoire photo
Διάταξη Μωσαϊκόs